Theo Thijssen
Kees de Jongen


knipoogtrans.gif (7302 bytes)

Zaterdag tien maart is in het Theo Thijssenmuseum een nieuwe tentoonstelling geopend, gewijd aan Thijssens bekendste boek: Kees de jongen.

De roman Kees de jongen verscheen in 1923, maar het allereerste fragment schreef Thijssen al in 1908 in zijn kritische blad De Nieuwe School. Dertien fragmenten verschenen tussen 1908 en 1915 in dit blad. Deze losse scènes werden in 1921-22 door Thijssen uitgewerkt tot een doorlopend verhaal.( De fragmenten zijn gebundeld in een boek)

De expositie laat vele edities van het boek zelf zien, maar er zijn ook uitgaven waarin fragmenten van Kees verschenen, recensies en boeken van auteurs die zich door Tijssens Kees lieten inspireren.

Er is een video-opname van de eerste voorstelling van Hellinga's toneelbewerking te zien, uit 1970-72. En objecten uit de wereld van Kees: de atlas die hij met zijn zieke vader gaat kopen, de postzegels (Het Schuine Kapie, De Grote Pers)die hij spaart, zijn lievelingsboek De woudlooper en zo meer.

Piet Schreuders maakte een 'reconstructie'van een reclamebordje van de (fictieve) firma Stark&Co, in koffie en thee, waarvan Kees' moeder 'agentes'is.

En dat alles voor de belachelijk lage entreeprijs van f 2.50! Geen wonder dat de museuminkomsten de exploitatiekosten niet dekken: wordt daarom allen lid van de Stichting Theo Thijssen. Donateurs worden automatisch lid van de Vereniging van vrienden van Theo Thijssen, ontvangen het Theo Thijssen Bulletin en hebben een jaar lang gratis toegang tot het museum. Stort een bijdrage op postrekening 61.81.100 of bankrekening 44.67.41.302 t.a.v. de Stichting Theo Thijssen te Amsterdam.

transwurmli.GIF (2800 bytes) Trude

relevante links:

 

 

(Meer relevante links toe te voegen, of commentaar? Laat me het even weten: eisjen@boekgrrls.nl)

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 16/11/06  Eisjen

Terug naar top pagina