Pierre Kortooms


Ik was zoekende naar een adventsgedicht en kwam deze tegen. Ik wist niet dat Pierre Kortooms een broer van Toon was. Het gedicht sprak me heel erg aan. Drie jaar na zijn dood hebben zijn zonen de gedichten van hun vader in boekvorm uitgegeven.Stal en kribbe bijna klaar,
het ontsteken van de lichten,
één keer kerstmis in het jaar,
gaan mensen nu ravijnen dichten,
zal de kerstsfeer mogen lengen,
zullen mensen aan elkaar
de wierook van de vrede brengen?

Je hoort muziek en kerstgezang
van vrede op aarde,
de feestdagen lang.

of zijn het ijdele, dwaze dromen,
dat er ooit een happy-end zal komen?

Herstel een opgeblazen brug
of sloop de scheidingsmuren,
we moeten naar elkaar terug,
alle mensen goede buren;
laat onbekommerd zichtbaar blijken,
dat we verder dan onszelf kijken,
als de mensen eerlijk willen,
zal de lucht van vrede trillen;

je hoort muziek en kerstgezang
van vrede op aarde,
de feestdagen lang,.

of zijn het ijdele, dwaze dromen,
dat er ooit een happy-end zal komen?


Pierre Kortooms


Uit een gezin van 14 kinderen was hij de tiende in de rij. Pierre Kortooms werd op 26 november 1920 geboren te Deurne, hoofdstad van De Peel. Zijn vader had een turfstrooiselfabriek. "Mijn kinderen eten turf," moet hij eens gezegd hebben. Pierre Kortooms was jeugdwerker, jarenlang leraar Nederlands en de laatste 18 jaar voor zijn pensionering in 1985 was hij ambtenaar bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Op 15 mei 1968 trouwde hij met Francisca Groot. Zijn liefhebberij, van jongs af aan, was het schrijven van gedichten: "Schrijven is voor mij geen zwoegerij. Ik zoek het eigenlijk
ook niet. Ik zit er niet op te zweten. Schrijven overkomt mij." Hij mocht
graag bezig zijn met de taal, waarbij hij helderheid nastreefde. Familie
van. jawel Toon Kortooms. Beide broers hebben met elkaar gemeen, dat ze met veel humor werkten. Na zijn pensionering stond Pierre Kortooms vele malen op een podium met wat hij noemde 'zijn bijdragen'. Een snufje humor er doorheen kon volgens hem geen kwaad: "Trouwens ernst en humor horen immers bij elkaar als twee aaneengebakken krentenmikken." Verschillende keren spoorden zijn
beide zoons hem aan om al zijn gedichten bij elkaar te zoeken en ze aan te bieden aan een uitgeverij. Zijn zoons hebben dat nu voor hem gedaan. Pierre Kortooms overleed op 30 november 2004.
 


Gré
12.12.07

 

toch een mooi gedicht, ik heb geen idee welk jaartal dit is geschreven het oogt 'modern' uit deze tijd. Of is er niets veranderd in de tussentijd!

Dat komt door deze zinnen oa: :

>gaan mensen nu ravijnen dichten,

en deze :

> Herstel een opgeblazen brug
> of sloop de scheidingsmuren,
> we moeten naar elkaar terug,
> alle mensen goede buren;


We lezen het in de bijbel en we beleven het nu nog steeds, het zou zich in het heden en in het verleden kunnen afspelen en we hebben nog steeds er niets van geleerd. Las in de krant dat ze in Bosnië het weer ergens niet mee eens zijn en in opstand komen, maar zo kort geleden, dat deze mensen het aan den lijve hebben ondervonden wat oorlog betekent. Ik zou zeggen probeer samen een middenweg te vinden en vergiet geen bloed van onschuldige mensen meer. Maar wie ben ik???

 

 


Meander over de gedichten van Pierre Kortooms

 

 

 

 

 

 

 

 

141 pagina's;
ISBN 978-90-77557-36-5
Uitgeverij Totemboek
 

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 19/12/07  Eisjen

 
Woensdag Gedichtdag