Paul Marijnis


Elegie*

Zij, dreigend met een zwakke poot
blies naar de naderende dood
en ging haar laatste brug
boos, met een hoge rug.

Gootkat, dievegge, tijgerin
die nooit vergeefs iets vroeg
had aan zichzelf genoeg.

Haar snauw bevroor, haar oog besloeg,
haar zijden pels werd hard en droog -
een liefelijke vriendin
keert tot de wormen in.

Maar ik vergis me niet: de Dood
(herkende hij een speelgenoot?)
deinsde heel even voor haar moed.
Toen stak hij, en stak goed.

uit: Gillette,
De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen, 1998Toen ik in 1965 in Leiden Nederlands ging studeren, was het gebruik dat je lid werd van een van de vakdisputen. We hielden lezingen, organiseerden uitstapjes, wisselden gegevens over tentamens uit en nog veel meer. Ik ging deel uitmaken van '... ende levet scone'. Van de leden van dit dispuut is een aantal mensen doorgedrongen tot het paleis der schone letteren. Al snel had je Dirk Kroon, nooit algemeen bekend geworden, maar nog steeds actief  als dichter en bloemlezer. Dan was er Ton van Drunen, schrijvend als Tomas Lieske, sinds zijn Libris-prijs in 2001 misschien meer bekend als romancier, maar daarnaast nog steeds dichter. Er was Ies van Wijk, die als Levi Weemoedt een kamer in weer een heel andere vleugel van het paleis betrok. En toen, in de jaren negentig, was er ineens ook Paul Marijnis. In '... ende levet' (zo mocht het wel worden afgekort, als je de puntjes maar niet vergat) was hij maar korte tijd actief; een clubmens was hij niet. Maar ik was zijn naam niet vergeten. Nadat hij in 1993 een roman had gepubliceerd, debuteerde hij in 1998 als dichter met 'Gillette'. Hij heeft er de tijd voor genomen, maar zijn bundel werd, toen de tijd eenmaal gekomen was, goed ontvangen. De nominatie voor de C. Buddingh'-prijs(jaarlijkse prijs voor het beste poëziedebuut) werd niet verzilverd, maar voor zijn tweede bundel, 'Roze zoenen' kreeg hij de J.C. Bloemprijs.

In dit gedicht laat Marijnis zien dat gepaard rijm in de handen van een bekwaam dichter geen sinterklaasrijmelarij hoeft op te leveren. Dat gepaarde rijm (aabb) past hij toe in de eerste en laatste strofe. In de tweede en derde is het schema ingewikkelder: bcc, doorlopend in cdbb. Met een beetje goede wil zou je besloeg / droog als halfrijm kunnen zien. Dan zou je een bijzondere variant van omarmend rijm krijgen: cdd / d(d)cc. Belangrijker om vast te stellen vind ik dat de dichter, met een echo van Dylan Thomas' beroemde aanklacht tegen het sterven van zijn vader, de dood van de kat beschrijft als een gevecht, letterlijk, op leven en dood. In de eerste strofe wordt haar woede beschreven. De tweede is voor een kenschets van het dier zelf bestemd. In de derde wordt het lichamelijk verval getekend. In de laatste strofe houdt de dichter vol dat zelfs de dood in deze onverschrokken tijgerin even een gelijke vond. Even maar - natuurlijk. Maar toch.

Ik zie 'ging haar laatste brug' en 'Maar ik vergis me niet' als in verhouding zwakkere plekken. 'brug / rug' komt op me over als rijmdwang en 'Maar ik vergis me niet' als een weinig functionele opvulling van de regel. Maar als geheel vind ik het een overtuigend gedicht.

Edith

Een vraaggesprek met Paul Marijnis uit 2003. Ook na veertig jaar herken ik hem erin ;-)

Ik vind het een mooi gedicht. Het geeft zo goed het eenzelvige karakter van een kat weer. Een kat die gewoon beledigd is dat er iemand of iets is dat
boven haar zou kunnen (durven) staan. Uiteindelijk wint ook zij het niet van de dood, maar die strijdbaarheid vind ik mooi. Ik interesseer me verder niet zo voor rijmschema's en technische zaken in gedichten, dat is me veel te abstract en voert voor mij te ver weg van de inhoud. Een gedicht raakt je of het raakt je niet en dit exemplaar raakt me. Katten hebben iets ongenaakbaars waar ik wel eens jaloers op kan zijn. Dat komt, ondanks het uiteindelijke verlies, ook in dit gedicht prachtig naar voren.

Mooi gedicht, Edith!
 

bedankt voor het gedicht en de mooie uitleg. Ik voel me dan altijd zo een "oen" (zeggen jullie dat zo? wij in Vlaanderen zeggen "uil" als je ergens iets niet van afweet) want technisch ben ik niet zo op de hoogte van poëzie hoewel ik het natuurlijk wel zeer graag hoor.

Waarom zou je je een oen voelen of een uil (die geldt trouwens toch meestal als een wijs dier? ;-)) Ook zonder technische kennis kun je van gedichten  genieten. Er zijn zelfs mensen die het omdraaien en zeggen dat technische kennis of het gebruik daarvan het genieten in de weg zou staan. Het zal wel duidelijk zijn dat ik tot die groep niet behoor. Dichten is bij uitstek de literaire uitingsvorm waarin het niet alleen gaat om wat je zegt, maar ook en vooral om hoe je het zegt. Neem nou het gedicht van deze woensdag. Als je puur naar de inhoud kijkt, kun je zeggen dat het gaat over de strijd van een kat met de dood, hoe juist een kat, dat ongrijpbare, mysterieuze wezen, die strijd aan durft gaan. Dat kun je dus ook in een één zin zeggen. Maar hier is die gedachte gevat in een bepaalde, specifieke vorm. Dan ligt het dus voor de hand om ook naar die vorm te kijken. Vind ik. Maar natuurlijk ben je geen oen als je dat niet doet.


Zomaar een paar opmerkingen bij dit gedicht.
 

en ging haar laatste brug
(ik moest denken aan 'Een brug te ver', vond het een mooie vondst)

Gootkat, dievegge, tijgerin
die nooit vergeefs iets vroeg
had aan zichzelf genoeg
(De dichter kent DE KAT, zoals de kat de mensen kent).

Ik vind het prachtig zoals de dichter laat zien hoe die vrijgevochten kat voor hem een liefelijke vriendin was. Een elegie waard.

Ik vond de toelichting met de beschrijving van je student zijn ook leuk om te lezen.


dank je wel, dit wordt een 'bewaar' gedicht.
wat een secure beschrijving. nee, voor mij geen trieste associaties, en mooi dat je Dylan Thomas aanhaalt.

wat betreft de techniek kan ik natuurlijk geen zinnig woord zeggen (als ik weer mocht kiezen in mijn leven..) ik vaar op de emotie ;-) en ik vind het gewoon mOOI!

> wat een secure beschrijving.
Ja, dat is het. De hele bundel 'Gillette' staat vol met secure beschrijvingen en de tweede bundel ook. Dat is zo'n beetje zijn dichterlijk handelsmerk. Als je 'Gillette' nog eens te pakken krijgt, wat ik je kan aanraden (in een grotere bieb is het sowieso te vinden) en je hebt een niet te zwakke maag, kijk dan eens op blz. 24. Je kijkt gegarandeerd nooit meer op dezelfde manier naar een paddenstoel ;-)
Edith
 *Elegie = klaagdicht, treurdicht
 

 

 

 

Index Woensdag Gedichtdag

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 14/08/06  Eisjen

Terug naar top pagina