P.A. de Génestet


MET SCHADE EN SCHANDE

Met schade en schande wordt men wijs,
Jawel! met dien verstande,
Dat men de schade stelle op prijs,
En God dank' voor de schande!

Maar wie de scaę zich-zelf verheelt,
Van schande niet wil hooren,
Wordt door de les, hem toebedeeld,
Nog dommer dan te voren


DUALISME

Mijn Wetenschap en mijn Geloof,
Die leven saam in onmin,
Want de eene houdt, wat de ander doet
En denkt en meent voor onzin.
Intusschen, beide heb ik lief,
Juist e v e n trouw en innig,
En toch vindt ik mij-zelven niet
Onreedlijk noch krankzinnig.


P.A. de Gënestet (1829-1861)

Uit P.A. de Génestet, Dichtwerken.
Elsevier, Rotterdam, 1881.

Dit zijn twee 'Leekedichtjes'. Door De Genestet gemaakt in een poging
'gezonde wijsheid' en 'gezonde vroomheid' te verwoorden. De schijnheilige
vroomheid stond hem tegen. Hij was erg aangetrokken door de 'Modernen', op
wetenschap gericht. Maar hij kon daar niet helemaal voor kiezen, het geloof
bleef bestaan. Tussen 1857 en 1868 schreef hij een negentigtal Leekedichtjes
hierover.Sommige fel van toon, bv. tegen de prekers.

De eerste heb ik gekozen omdat ik mij schaam over het vergeten van Woensdag
Gedichtdag.
Het tweede geeft goed weer waar zijn Leekedichtjes over gaan. Deze
gedichtjes geven mij het gevoel dat deze man voor zijn tijd de dingen
behoorlijk bij de naam durfde te noemen. Ze hebben wel degelijk een zeker
moralistisch karakter, maar hebben toch iets fris, ook door hun korte
lengte.

Hanneke BD


bedankt hanneke

ik had nog niets van de genestet gelezen. hij was in zijn tijd heel
populair lees ik. en een vrijzinnige dominee.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Augustus_de_Génestet

en dat voor iemand die maar 31 jaar oud geworden is en die in de
laatste jaren van zijn leven zijn vrouw en twee kinderen aan tbc
verloor. zo gruwelijk. :-(
wat ik van hem lees is wel lekker vormvast, waardoor misschien de
term 'light verse' eraan blijft plakken? ik houd daar wel van, maar
ik kom tegenwoordig niet veel mensen tegen die dat ook leuk vinden.
maar misschien zegt dat alleen maar iets over mijn vriendenkring?
(uitgezonderd de meesters in het genre drs P en annie m.g. schmidt?
die zijn zeer populair.)
zo'n gedicht leent zich ook voor zingen. ik zag laatst een stukje
herhaling van een mooi interview van karel van het reve met annie
schmidt. zij zei daarin dat ze vond dat men niet zomaar een tekst van
een dichter op muziek mocht zetten. n.a.v. dat programma 'poëzie hardop'
ik vraag me dat af? als dat zo mocht zijn, dan zou men eigenlijk een
gedicht van een ander niet hardop mogen voordragen?
wat vinden jullie?


>. ik zag laatst een stukje herhaling van een mooi interview van karel van
het reve met annie m.g. schmidt.

Jee! Karel v/h Reve vs Annie MG? Verrassende combi. Van wanneer? Ik ken
slechts 't gesprek van Ischa M met haar. Zeer fraai. Beiden in topvorm.

Je sprong van De Génestet naar drs P enzo is verrassend. But what the heck.


> Jee! Karel v/h Reve vs Annie MG? Verrassende combi. Van wanneer?

jaren '80?staat hier:


> Ik ken
> slechts 't gesprek van Ischa M met haar. Zeer fraai. Beiden in
> topvorm.
> Je sprong van De Genestet naar drs P enzo is verrassend.

hoezo?
beiden vormvast toch?


Ik vind het ook erg vormvast, maar light ... Ach, het doet me wat aan Cats
denken, maar dan in een veel vrijzinniger vorm.
Het is voor mij meer ouderwets. En of een gedicht nou 'beter' is als het
niet vormvast is... In ieder geval vaak wel moderner.

En wat je vraag betreft: alleen maar mooi als de woorden van een dichter
weerklinken in lied of voordracht. 


 

 


Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 01/07/09  Eisjen

 
Woensdag Gedichtdag