Willem Wilmink: Voor de verre prinses


Hallo grrls,

Dit gedicht sprak me erg aan, omdat ik ook veel herinneringen aan bepaalde
muzieknummers heb.
Ik weet niet hoe het jullie is vergaan met jeugdliefdes en vriendinnen??

Voor mij is het een teleurstelling, wat betreft jeugdvriendje.
Ik zag mijn bink van toen terug en ..........o, wat was ik blij dat ik hem
niet als mijn partner heb gekregen.

Met een collegaatje uit mijn jeugd heb ik een afspraak gemaakt, als we het
lied "Pour moi la vie va commencer" van Johnny Hallyday hoorden, dat we dan
aan elkaar zouden denken en dat is inmiddels zo een 45 jaar geleden en het
werkt nog.

Met twee vriendinnetjes van de lagere school heb ik nog contact.


Wilmink werd in 1936 geboren in de Javastraat te Enschede in een
socialistisch geëngageerd gezin. Zijn vader was procuratiehouder in de
textiel. Na het behalen in 1954 van zijn eindexamen Gymnasium ging hij
Nederlands studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn kandidaats
studeerde hij ook Geschiedenis. Gedurende zijn studie schreef hij zijn
eerste gedichten en cabaretteksten. Hij publiceerde in de "Almanak van de
vereniging USA" en schreef teksten voor de studenten cabaretgroep "La Pie
Qui Chante" (De zingende ekster). In 1960 in het laatste jaar van zijn
studie werd hij leraar aan het Vossius Gymnasium te Amsterdam.Op 2 augustus 2003 is Willem Wilmink overleden. Hij werd 66 jaar. Voor de Nederlandse (jeugd)literatuur is hij van groot belang geweest. Maar ook de televisie, het cabaret en het Nederlandse lied hebben van zijn talenten geprofiteerd.Willem Wilmink
Voor de verre prinses

En voordat ik ging slapen was er op de radio
een stemmige muziek
een beetje weemoed voor de vaak
een beetje heimwee in de maak
een beetje treurigheid en zo.


Toen is Mevrouw Herinnering met mij op stap gegaan
helemaal naar jou
en ik dacht wat was het fijn
en ik dacht waar zou ze zijn
een heelal of twee hiervandaan.

Een speelse jonge hond was jij, een mooie gekke meid
we waren nog zo jong,
we dachten er niet aan
met elkaar naar bed te gaan
en dat spijt me nog altijd.

Opeens toen was het uit en ben ik bijna doodgegaan
dat vat je zeker wel?
Nu ik die late platen hoor
komt het verleden zuiver door
en ben ik met mijn lot begaan.

Ach wat was dat een voorjaar wat heb ik van je gehouwen
het lijkt weer zo dichtbij
en daar doen we het maar mee
want nu volgt het ANP
en het Wilhelmus van Nassouwe.

Uit: Ooit gedicht
ISBN 9070066548

Informatie Willem Wilmink gevonden op Wikipedia en site Dossier Willem
Wilmink
Samengesteld door Willem van Toorn

Gré


 

 

bedankt gré, voor een mooie tekst van willem wilmink
ik neem aan dat deze tekst meestal gezongen wordt?


En ik maar denken 'wat komt die titel me toch bekend voor'. Nou hoeft een
mens daar sinds Google niet meer mee rond te tobben: Wilmink blijkt de
titel ontleend te hebben aan een gedicht van J. Slauerhoff uit de bundel
'Serenade', met de twee oneindig vaak geciteerde beginregels:


Voor de verre prinses

Wij komen nooit meer saam:
De wereld drong zich tusschenbeide.
Soms staan wij beiden 's nachts aan 't raam,
Maar andre sterren zien we in andre tijden.

Uw land is zoo ver van mijn land verwijderd:
Van licht tot verste duisternis - dat ik
Op vleuglen van verlangen rustloos reizend,
U zou begroeten met mijn stervenssnik.

Maar als het waar is dat door groote droomen
Het zwaarst verlangen over wordt gebracht
Tot op de verste ster: dan zal ik komen,
Dan zal ik komen, iedren nacht.


Net als (vermoedelijk) Wilminks tekst is ook dit gedicht op muziek gezet,
verschillende malen zelfs. O.a. Cristina Branco heeft het gezongen, maar
dan wel vertaald (A uma princesa distante) Ik vond ook een uitvoering van
de mij onbekende Hans Zilver, maar weet niet welke tekst hij heeft
uitgevoerd. Mogelijk een eigen variant?

'Voor de verre prinses' lijkt voor dichters en liedtekstschrijvers een
inspirerende titel te zijn. Ook Ingmar Heytze heeft hem gebruikt voor een
gedicht waarin hij ook een aantal regels van Slauerhoff citeert. Dat geeft
zijn gedicht iets van een pastiche, maar dat is het toch niet helemaal.
Intertekstualiteit heet dat met een lelijk woord en Heytze is er een
meester in. Hieronder de eerste van drie strofen; het hele gedicht is te
vinden in de bundel Sta op en wankel (Kwadraat, 1999) en de bloemlezing
Alle goeds (Podium, 2001, derde druk in pocketformaat 2007).


Wij zullen nooit meer samen zijn:
een vortex drong zich tussenbeide,
splitste de verbindingslijn
en sloot zich met een zucht van spijt.
Jouw wereld ligt een strobreed
van de mijne, maar ik ben je kwijt -
we zweven in het barnsteen
van een parallelle ruimtetijd.


Wilmink lijkt alleen de titel geleend te hebben en er verder zijn eigen
weg mee te zijn gegaan. Ik kan alle varianten, ook deze, prima pruimen.
Echt Wilminkiaans met die herhalingen en die licht weemoedige ironie. De
laatste twee regels

> want nu volgt het ANP
> en het Wilhelmus van Nassouwe.

plaatsen het wel flink terug in de tijd zeg. Geen idee hoe oud ik was toen
er nog een dagelijks eind aan de Hilversumse radio-uitzendingen kwam: nog
even het volkslied en dan ging Nederland te bedde :-)


>> want nu volgt het ANP
>> en het Wilhelmus van Nassouwe.

> plaatsen het wel flink terug in de tijd zeg. Geen idee hoe oud ik was
> toen er nog een dagelijks eind aan de Hilversumse radio-uitzendingen
> kwam: nog even het volkslied en dan ging Nederland te bedde :-)

Ik hoor de stem hier nog bij.
Vond het wel leuk en deed me vele herinneringen ophalen.


> Ach wat was dat een voorjaar wat heb ik van je gehouwen
> het lijkt weer zo dichtbij
> en daar doen we het maar mee
> want nu volgt het ANP
> en het Wilhelmus van Nassouwe.

en dan zijn ze ook nog op zoek naar een nieuw volkslied. Het zou
verboden moeten worden :-)


Het lijkt erop dat Herman van Veen dit gedicht gezongen heeft. Dit vond ik
op internet:

a.. Herman van Veen zingt 'Voor een verre prinses' op 'Voor een verre
prinses' (lp, 1970) a.. Herman van Veen zingt 'Voor een verre prinses' op
de dubbel-lp 'Carré/Amsterdam' (1971)

Ook nog in 1987 op het album: Herman van Veen - In Vogelvlucht (verzamel
album)

Ik word steeds nieuwsgieriger naar hoe het klinkt.


Ja, en wat nu zo grappig is, Herman van Veen heeft daar ooit ook een
nummer op gevarieerd:
http://www.lyricstime.com/herman-van-veen-voor-een-verre-prinses-lyrics.html  En als je goed kijkt kom je het origineel weer tegen.


> Ja, en wat nu zo grappig is, Herman van Veen heeft daar ooit ook een
> nummer op gevarieerd:
> http://www.lyricstime.com/herman-van-veen-voor-een-verre-prinses-lyrics.
> html (yvonnep)


Dat kan je nauwelijks een variant noemen. Het is gewoon de tekst van
Wilmink met een paar veranderingen. Behalve de titel ('een' i.p.v. 'de')
zijn dat voor een deel tamelijk saillante veranderingen:

Opeens toen was het uit
en ben ik *dood gegaan*
dat *wist je zeker niet*
nu ik die late platen hoor
komt het verleden *onzuiver* door
*'k heb medelij met mezelf.*

(Van Veen)

Opeens toen was het uit en ben ik *bijna doodgegaan*
dat *vat je zeker wel?*
Nu ik die late platen hoor
komt het verleden *zuiver* door
*en ben ik met mijn lot begaan.*

(Wilmink)

En zijn nog wat varianten die mij aangebracht lijken te zijn om de tekst
gemakkelijker zingbaar te maken. Maar daarmee blijft het toch Wilminks
tekst; dat kun je geen intertekstualiteit noemen. Ik zou wel eens willen
weten hoe dat indertijd in zijn werk is gegaan tussen Wilmink en Van Veen,
maar dat valt via internet niet te achterhalen.


> En zijn nog wat varianten die mij aangebracht lijken te zijn
> om de tekst gemakkelijker zingbaar te maken. Maar daarmee
> blijft het toch Wilminks tekst; dat kun je geen
> intertekstualiteit noemen. Ik zou wel eens willen weten hoe
> dat indertijd in zijn werk is gegaan tussen Wilmink en Van
> Veen, maar dat valt via internet niet te achterhalen.Er begint me vaag iets te dagen. Ik was een behoorlijke Van Veen adept in
mijn jeugd, kreeg ook van die fanblaadjes en zo. Dat had je toen nog. Ik
geloof ook dat er een tijdlang een samenwerking tussen de twee heren was.
Ik weet het niet meer precies. Maar natuurlijk heeft Van Veen een website
met een forum en daar heb ik jouw vraag opgezet. We wachten af.


> Er begint me vaag iets te dagen. Ik was een behoorlijke Van Veen adept
> in mijn jeugd, kreeg ook van die fanblaadjes en zo. Dat had je toen nog.
> Ik geloof ook dat er een tijdlang een samenwerking tussen de twee heren
> was. Ik weet het niet meer precies. Maar natuurlijk heeft Van Veen een
> website met een forum en daar heb ik jouw vraag opgezet. We wachten af.

Slim, dank je! Wilmink schijnt niet de gemakkelijkste te zijn geweest om
mee samen te werken. Hoop dat er een antwoord komt.

 


 

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 19/03/08  Eisjen

 
Woensdag Gedichtdag