Caldwell & Thomason

Een strijd tussen een geleerde en een fundamentalistische afdeling in de Rooms Katholieke kerk. Een strijd om het behoud van de wetenschap en de kunst in al haar vomen, daar gaat dit boek over. Als de monnik Savanarola meent dat waarheid en schoonheid slechts dienaren van het geloof mogen zijn en hij en zijn aanhangers de macht in handen dreigen te krijgen, dan neemt één man zijn maatregelen.

Francesco Colonna verzamelt in het diepste geheim één van de grootste collecties klassieke kunst en literatuur in de wereld van de Renaissance. En bouwt tegelijkertijd aan het web dat zijn geheim moet bewaren. Een geschreven labyrint, de Hypnerotomachia Poliphili (HP), waardoor men de weg zou moeten vinden die leidt naar de crypte waarin zich deze grootste kunstschat aller tijden bevindt. Een labyrint in de vorm van een liefdesverhaal waar men al in geen 500 wijs uit is kunnen worden.


Subscribe to Caldwell & Thomason