Hamsun (Knut)

Oorspronkelijke titel: Mysterier
Vertaling Marianne Molenaar
Uitgeverij De Geus (2009)


Deze vroege roman van Hamsun (1859 - 1952) werd gekozen tot juni-maandboek. Enkele grrls lazen mee en schreven erover.

Eerst een korte introductie op deze roman. En nee, we hadden 't niet over Hamsun's latere politieke aberraties, waardoor hij als auteur lang 'not done' bleef. We hadden 't over een van z'n eerste romans.

Ook ter introductie: we lazen een 'oude' roman. Die bleek geschreven in verrassend eenvoudige, directe taal. En wat niemand zal zijn ontgaan: de passages in 'monologue interieur'. Deze nieuwe stijlvorm zou veel navolging krijgen.


Subscribe to Hamsun (Knut)