Jong (Erica)

Voor maart 1999 hadden we onder de noemer 'licht en luchtig' Erica Jong met 'Zaliger nagedachtenis┬┤ op de lijst staan. Met de titel ging het al niet helemaal goed:

>>Er is wel iets grappigs en mysterieus aan de hand. Zowel de Engelse versie als de Nederlandse vertaling was in de bieb aanwezig, maar in de Nederlandse vertaling die heet 'Zaliger nagedachtenis' staat dat het een vertaling is van: 'Of blessed memory.'

Hierop werd verzucht, door iemand die niet echt van plan was zich in Jong te gaan verdiepen:

>>bedankt - Als ik hem ooit lees dan weet ik nu tenminste de juiste titel>>

Verder had Jong nog al te lijden onder Rascha Peper. Bij velen was zij zo goed bevallen dat haar hele oeuvre gelezen moest worden wat ook in de mail van maart nog terug te vinden is.


Subscribe to Jong (Erica)