Lewinsky (Charles)

Over het leven en werk van de Joodse acteur en regisseur Kurt Gerron is heel veel bekend. Op internet is een stroom aan informatie te vinden. Toch heeft Charles Lewinsky het aangedurfd een roman over Gerron te schrijven, die deels fictie is, maar in grote lijnen helaas maar al te waar gebeurd.

Lewinsky beschrijft in de ik-vorm het laatste deel van het leven van Kurt Gerron. Het boek begint met de opdracht die hij krijgt als hij in Theresienstadt gevangen zit: hij moet een propagandafilm maken over het kampleven. Gerron weet dat hij geen keus heeft, maar aarzelt desondanks: ‘wil ik nu sterven als een man of als schoft verder leven?’ Lewinsky laat Gerron in flashbacks terugkijken op zijn leven: zijn jeugd, de Eerste Wereldoorlog, zijn gloriejaren in Berlijn, zijn vlucht uit Duitsland in 1933 en de tijd daarna in Amsterdam tot zijn transport naar Westerbork in februari 1944 en nu dus Theresienstadt.


Subscribe to Lewinsky (Charles)