Maele (Geert van)

Een debuut. De vier seizoenen van Mary is een historische roman en speelt in Brugge, 1787.

Vanuit Engeland wordt sister Mary naar het Engels klooster in Brugge gestuurd, om daar les te gaan geven aan de dochters van de gegoede burgerij. Deze overplaatsing is niet helemaal vrijwillig, men vindt haar in Engeland te vrij, in haar opvattingen en haar omgang met leerlingen. Dat zal ze in het stijve Brugge wel afleren, denkt de abdis.

Ze vindt Brugge in tijden van oproer. Keizer Josef regeert de zuidelijke Nederlanden vanuit Oostenrijk, en zijn decreten worden niet in dank afgenomen. Terwijl de handel floreert en de handelaren rijker worden, verarmt het volk. Van sociale voorzieningen had men in deze tijd nog nooit gehoord. Dat plebs was immers niet anders gewend, en er waren er toch te veel van. Maar het is de vooravond van de Franse Revolutie, en overal roert het volk zich. Ze nemen het niet meer.


Subscribe to Maele (Geert van)