Matsier (Nicolaas)

Mijn oog viel op dit boek omdat het in de 'recente aanwinstenkast' stond. De thematiek van de asielzoeker had me niet eerder geboeid, maar omdat ik Matsier een prettige schrijver vind nam ik dit boek mee. Op de achterkant staat dat het een dossierroman is, onalledaags en dat het laat zien hoe een procedure van asielaanvraag verloopt, met zo veel verschillende formulieren en behandelende marechaussee- en IND-functionarissen. En de druk van een procedure die het liefst binnen 48 werk-uren moet zijn afgerond. Het was een onthutsend kijkje in de keuken van asielaanvraagbehandelaars waar toeval, interesse en betrokkenheid het lot van de asielzoeker lijken te bepalen. En niet te vergeten, de rol van de (telefoon)tolken. Eenmaal ingevulde antwoorden zijn onomkeerbaar en uitgangspunt voor vele veronderstellingen.


Subscribe to Matsier (Nicolaas)