Besproken boeken van eerdere leeslijsten

Leeslijst: 1999 2e helft

Gelezen december 1999

Leeslijst: 1999 2e helft

Een Schotse jongen die in Glasgow studeert probeert familiegeheimen te ontrafelen in het dorp van zijn ouderlijk huis. Er werd weinig over geë-maild en het beviel duidelijk niet.

Leeslijst: 1999 2e helft

Oktober 1999 was de maand van Hotel du Lac geschreven door Anita Brookner. In het boek staat het leven van Edith Hope centraal. >>Edith Hope is schrijfster. In plaats van een huwelijk met een saaie, degelijke man vlucht ze naar Zwitserland. Ze observeert de mensen die ze tijdens de reis en in het hotel ontmoet en heeft fantasieën over hen. Maar niet iedereen is zoals Edith denkt. << Het thema wordt op de volgende manier onder woorden gebracht. >> Ook is het een boek over eenzaamheid, vooral van ouder wordende vrouwen. De egocentrische mannen ontbreken niet.<< Hotel du Lac werd door een paar boekgrrls herlezen. >> Heb voor de tweede keer Hotel du Lac gelezen. Ik kon me bijna niets van de eerste keer herinneren, alleen dat het over een droevige vrouw ging en dat ik het niet echt bijzonder vond. Maar,...

Leeslijst: 1999 2e helft

Het ging niet om de "ingewijden" die eerste mails over Hella Haasse. De warme dagen bracht de volgende verzuchting: "straks heerlijk met Het woud der verwachtingen van Hella Haasse op het balkon, dat gelukkig op het noorden ligt" Wat vind je van het boek? Er is goede vertaling van de gedichten van Charles d'Orleans door Ernst van Altena. Vijftig liederen en rondelen. Ik heb het boek een paar jaar geleden gelezen.Ik had in het begin moeite met al die personen.Van de FransEngelse oorlog wist ik ook weinig. Als je eenmaal in het verhaal zit, laat het je niet meer los. Het Woud is geschreven in heel mooi Nederlands. De zinsopbouw, woordkeus, daar had ik bewondering voor. Ik ben benieuwd hoe ver je bent en wat je er van vindt. Een hele tijd later kwam er een reactie:

Leeslijst: 1999 2e helft

Op de markt een pocketuitgave van Rebecca uit 1943 gevonden. Achterin staat:You may wish to own Rebecca in a more permanent edition(...)substantially bound for $1.00 Deze bijna zestig jaar oude pocket lijkt eveneens 'permanent' ... Op de achterflap staat: Send this book to a boy in the armed forces anywhere for only 3c Zouden de boys ook zo zijn gegrepen door de eerste zin: 'Last night I dreamt I went to Manderley again'? 

Leeslijst: 1999 1e helft

"Het lijkt me dat het joodse verweven is in hun denken en voelen. Haar vrouwbeeld is ook verweven met haar traditionele cultuur. Zo noemt ze de tweedeling van vrouwen die op een voetstuk staan en de anderen (waar zijzelf toebehoort) die voorbestemd zijn voor het huwelijk en moederschap"

Leeslijst: 1999 1e helft

In Febuari 99 was er een prachtig boek op onze lijst - we raakten bijna niet uitgemeeld erover ...geniet mee met onze beginnende Peper verslavingen...

Pagina's

Subscribe to Besproken boeken van eerdere leeslijsten