Gedichten in het Afrikaans

Het al of niet begrijpen, het mooi vinden en de gevoelens erbij:

> Vandaag kocht ik o.a. "Ek herhaal je" van Ingrid Jonker. mooi mooi... een gedichtenbundel in het Zuid-Afrikaans- vertaling van Gerrit Komrij en biografie. Paralellen met Sylvia Plath. M. Zeeman vertelde dat ook al.
...

Ek herhaal jou

sonder begin of einde
herhaal ek jou liggaam
Die dag het 'n smal skadu
en die nag geel kruise
die landskap is sonder aanzien
en die mense 'n ry kerse
terwyl ek jou herhaal
met my borste
wat die holtes van jou hande namaak.

...

> ik dEnk dat ik het heel mooi vind... maar het kan OOk natuurlijk zijn dat ik geen hol van snap ;-)

> volgens mij snap je het heel goed, en het is echt beeldschoon! waarom je de ene keer wel tot in al je vezels geraakt wordt en de andere keer niet is zo'n mysterie dat wel nooit helder zal zijn. zij schreef oa "het kind" dat Nelson Mandela las bij de opening van het parlement in '94 speciaal voor jou zal ik er (moeizaam) nog eentje overtikken, en dan ga ik naar mijn wasmachine die nog teveel keren gevild ( wel een mooie die laat ik staan) moet worden voor ik morgen naar Umbrie vertrek.

...

Ek het gedink..

Ek het gedink dat ek jou kon vergeet,
en in die sagte nag alleen kon slaap,
maar in die eenvoud het ek nie geweet
dat ek met elke windvlaag sou ontwaak:

Dat ek die ligte trilling van jou hand
weer oor my sluimerende hals sou voel-
Ek het gedink die vuur wat in my brand
het soos die wit boog van die sterre afgekoel.

Nou weet ek is ons lewens soos 'n lied
waarin die smarttoon van ons skeiding klink
en alle vreugde terugvloei in verdriet
en eind'lik in ons eensaamheid versink.

...

> misschien is Afrikaans voor mij een assortiment... kruising tussen Schots en Nederlands...kweet het niet precies maar het lijkt op... iets van vroeger, iets met een ingebouwd gevoel dat we in de hedendaagse taal niet meer kennen... vaag vaag...
<

Mooi vinden we het in ieder geval.

Eisjen.

schrijver: 

boektitel: 

Ik herhaal je

isbn: 

9789057594373

genre: