Geert van Maele: De vier seizoenen van Mary

Een debuut. De vier seizoenen van Mary is een historische roman en speelt in Brugge, 1787.

Vanuit Engeland wordt sister Mary naar het Engels klooster in Brugge gestuurd, om daar les te gaan geven aan de dochters van de gegoede burgerij. Deze overplaatsing is niet helemaal vrijwillig, men vindt haar in Engeland te vrij, in haar opvattingen en haar omgang met leerlingen. Dat zal ze in het stijve Brugge wel afleren, denkt de abdis.

Ze vindt Brugge in tijden van oproer. Keizer Josef regeert de zuidelijke Nederlanden vanuit Oostenrijk, en zijn decreten worden niet in dank afgenomen. Terwijl de handel floreert en de handelaren rijker worden, verarmt het volk. Van sociale voorzieningen had men in deze tijd nog nooit gehoord. Dat plebs was immers niet anders gewend, en er waren er toch te veel van. Maar het is de vooravond van de Franse Revolutie, en overal roert het volk zich. Ze nemen het niet meer.

Mary ontmoet in het klooster twee mannen: de jongen Philippe die zij Engels moet leren, en die in haar onvermoede gevoelens opwekt. En Simon, de verlegen griffier, die ze helpt bij de boekhouding van het klooster. Hij is een belezen man, op de hoogte van de moderne verlichte ideeën van onder andere Voltaire en Hume. Hij deelt zijn gedachten erover met Mary, die eigenlijk niet wil luisteren, want het gaat tegen haar geloften in, zij moet de katholiek Kerk onvoorwaardelijk gehoorzamen. Maar terwijl zij zich bewust wordt van haar eigen lichaam, blijken die nieuwerwetse ideeën wel aan te slaan. En dat is zeer tegen de zin van de abdis, die nu wel doorheeft waarom men in Engeland van sister Mary afwilde.

Het resultaat is een meeslepende roman die ook een mooi tijdsbeeld geeft. Van Maele heeft vooral de kroniek van Josef van Walleghem geraadpleegd, een Bruggenaar die leefde van 1757 tot 1801, en die in acht boekwerken zowel de belangrijke als triviale feiten uit de geschiedenis van Brugge opschreef.

Genieten!


Marjo van T  

 

 

De stille revolutie van Mary
Brugge, omstreeks 1800. De Engelse Mary loopt verloren in haar veel te grote herenwoning. Als ze een bedelares onderdak verleent, neemt haar toekomst een onverwachte wending. Spoedig komen vrouwen van uiteenlopend allooi er een toevlucht zoeken. Er groeit vriendschap, er is vijandschap, en er gebeuren vreemde dingen. Mary’s strijdbare inzet wordt door vele stadsgenoten gewantrouwd, hoewel ze het beste wil voor iedereen. Maar wat wil ze voor zichzelf?

Een vervolg op 'De vier seizoenen van Mary'. 

Twee Mary's

Little Mary staat op de kade van Dover. Ze neemt afscheid van Rochdale, haar onlangs overleden vader, haar ouderlijke huis annex katoenfabriekje en de geliefde buren Mary, Simon en zoon Edward. Onzeker kijkt ze in de richting van het 'Verenigd Koninkrijk der Nederlanden'.

In Brugge raakt Mary, pas twintig, bekoorlijk en kunstminnend, in de ban van de veel oudere gouverneur baron Keverberg. Kort daarop komen Mary, Simon en Edward ook in Brugge terecht, om er zaken te doen.

De levenslopen van beide Mary's grijpen in elkaar in een woelige stad. Spanningen tussen arm en rijk, katholiek en protestants, Vlaams en Frans zijn van 1815 tot 1830 niet uit de lucht. Er is spektakel in het kantmilieu, de Engelse Club, de ambachtswereld... Simon vecht tegen starre katoenhandelaars, Edward verlegt zijn grenzen op school en in de liefde en Mary lenigt het leed van de spellewerksters... en van Little Mary.

 

Bron  NNBH. Deze boekhandel maakt ook melding van het boek "Twee Mary's", dat zich ook afspeelt in Brugge.

Nog meer over dit boek....: 

Jozef II (13 maart 1741 – 20 februari 1790) was keizer van het Heilige Roomse Rijk van 1765 tot 1790. Hij was de zoon van Maria Theresia van Oostenrijk en keizer Frans I. In de Zuidelijke Nederlanden stond hij bekend als de keizer koster omwille van zijn bemoeizucht en zijn verlichte hervormings-politiek. (Meer bij Wikipedia)

De Franse Revolutie situeert zich in het laatste decennium van het achttiende-eeuwse Frankrijk. Als beginpunt geldt juni 1789 wanneer na meer dan 175 jaar de Staten-Generaal bijeen wordt geroepen en op 14 juli de staatsgevangenis van Parijs, de Bastille wordt bestormd. De revolutie eindigt wanneer Napoleon Bonaparte door middel van een staatsgreep in 1799 de macht grijpt en de Napoleon-tische tijd begint. (Meer bij Wikipedia)

François-Marie Arouet (21 november 1694 - 30 mei 1778), beter bekend onder zijn pseudoniem Voltaire, was een Frans auteur, filosoof en historicus tijdens de Verlichting.
(Meer bij Wikipedia)

David Hume (1711 - 1776) was een Schotse filosoof en geschiedschrijver uit de tijd van de Verlichting. (Meer bij Wikipedia)

Jozef VAN WALLEGHEM, Merckenweerdigste voorvallen en Dagelijksche gevallen, Brugge:
Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4
"De aandachtige Van Walleghem heeft alles gezien, gehoord en neergepend"

schrijver: 

boektitel: 

De vier seizoenen van Mary

isbn: 

906306392X

genre: