Herman Hesse: Sidharta, een Indische vertelling

Siddharta is de hoofdpersoon in deze roman. Er zijn 12 hoofstukken, die elk Siddharta in een andere situatie en gemoedstoestand beschrijven. Kern van het verhaal is dat Siddharta op zoek is naar iets, naar zijn Ik en dus naar de toestand van volkomen geluk en tevredenheid. We volgens Siddharta als kleine jongen in zijn persoonlijke groei en ontwikkeling/zoektocht.

Als zoon van een Brahman en voorzien van de nodige intelligentie lijkt ook voor Siddharta een toekomst als Brahman weggelegd. Dit kan hem echter niet bekoren en zijn innerlijke onrust voert hem mee op het pad van enkele Samaans, woudlopers/bedelaars die niets nodig hebben. Totdat hij en zijn vriend Govinda (die hem al die jaren heeft vergezeld) horen van Boeddha en zijn leer. Ze wenden zich tot hem en Govinda besluit onmiddellijk zich als volegling bij Boeddha aan te sluiten. Hier scheiden de wegen van de eeuwige vrienden Siddharta en Govinda zich. Later zullen ze elkaar nog 2x ontmoeten. Siddharta wordt koopman, omdat hij bij de courtisane Kamala in de gunst wil komen. Maar ook in het koopmanschap en in de wereld van luxe en weelde vindt hij geen bezieling en rust. Het gaat hem gemakkelijk af,
maar interesseert hem niet. Na vele jaren vervolgt hij weer zijn weg met achterlating van zijn vele bezittingen en hij komt uit bij de veerman Vaseduva, die hij al eens eerder heeft ontmoet. Hij blijft daar en leert van de Vaseduva de kracht van het luisteren, luisteren naar de ander en luisteren naar de stroom van de rivier die vele liederen kan zingen. De rivier zal symbool staan voor zijn geluk. "En dat alles tezamen, al die bestemmingen, al dat verlangen, al dat leed, al die vreugde, dat alles tezamen was de stroom van alles wat gebeurt, was de muziek van het leven." Siddharta vindt uiteindelijk het geluk in zichzelf en met zichzelf.

"Een waarheid kan alleen uitgedrukt, onder woorden worden gebracht, bij eenzijdige beschouwing. Eenzijdig is alles, wat door het denken bedacht en met woorden gezegd worden kan, alles is dan eenzijdig, alels is dan half, alles mist volledigheid, het sluitende systeem, de eenheid........ Maar de wereld zelf, dat wat in en om ons is, is nooit slechts het een of het ander. Nooit is een mens of een daad alleen maar Sansara of alleen maar
Nirwana, nooit is een mens een volmaakte heilige of een volmaakte zondaar".

"Wanneer iemand zoekt.... dan het het licht gebeuren dat hij alleen oog heeft voor hetgeen hij zoekt, dat hij zichzelf niet toestaat om iets te vinden, verblind is omdat hij alleen maar aan datgene denkt waarnaar hij op zoek is, omdat hij een omschreven doel heeft, en van dat doel bezeten is. .......... Vinden daarentegen: vrij zijn, open staan, geen doel hebben...........terwijl u uw doel nastreeft, ziet u veel over het hoofd, van wat zich dicht onder uw ogen ophoudt."


Marjan P.

Nog meer over dit boek....: 

Herman Hesse's

ook bij de grrls besproken.

Herman Hesse website (Duits)

Hernan Hesse Homepage (Engels)

Herman Hesse (Nederlands wikipedia)

schrijver: 

boektitel: 

Sidharta, een Indische vertelling

isbn: 

9789051088366

genre: