Iain Pears: De droom van Scipio

Vertaling Rogier van Kappel 
438 pagina's, verdeeld over drie delen


Het verhaal speelt zich af in drie perioden in de geschiedenis 

  1. Het verhaal van Manlius Hippomanus. Manlius is de schrijver van een filosofisch manuscript, dat later ontdekt wordt door de dichter Olivier de Noyen. Manlius leeft in de vijfde eeuw op het moment dat het Romeinse Rijk uiteen dreigt te vallen. 
  2. Oliver de Noyen is een dichter, beschermeling van kardinaal Ceccani. Hij doet onderzoek naar het manuscript van Manlius. Olivier leeft in de 14e eeuw in een periode dat er een grote pestplaag in Europa heerst. 
  3. Julien Barneuve. Julien, een student, doet onderzoek naar de tekst van het manuscript van Manlius. Julien leeft in de tijd van de tweede wereldoorlog.

Het verhaal speelt zich af in de Provence. Avignon en Vaison vormen  belangrijke plaatsen. Avignon was in die periode het hoofdkwartier van de paus. De hoop was dat als kardinaal Ceccani paus zou worden, het pausdom zou kunnen terugkeren naar Rome.

Het boek begint en eindigt met de dood van Julien Barneuve. De drie verhaallijnen lopen in het hele boek door elkaar heen. Het is af en toe lastig te volgen, vooral in het begin als je nog niet goed in het verhaal zit. Toch wordt dat steeds beter naarmate je doorleest. De drie karakters vertonen grote parallellen. In het verhaal van Olivier (14e eeuw) speelt godsdienststrijd en jodenvervolging een grote rol. Het is de tijd van christenen, ketters en joden. De jodenvervolging komt als thema terug in het verhaal van Julien en Julia. De drie mannen beleven liefdes waar ze toch bij op afstand blijven. Behalve Julien en Julia komt het bij de anderen niet tot werkelijke intimiteit..

De periode Manlius speelt zich af op het moment dat het Romeinse Rijk ineen dreigt te storten. Om niet helemaal de zeggenschap over de regio kwijt te raken, wordt Manlius bisschop. Hij is niet gelovig, maar ziet dit als een manier om macht te krijgen. Door het pact dat hij sluit met de Bourgondiërs voorkomt hij dat Clermond, als poort van de Provence, in handen van Koning Euric valt.

De periode van Olivier kenmerkt zich door de geloofsstrijd, christenen versus ketters en joden. De grote pestplaag teistert Europa en wordt gezien als een straf van God. In het begin van het verhaal wordt melding gemaakt van de dramatische ontwikkelingen rondom de liefde van Isabelle de Fréjus in samenhang met Olivier. Het duurt echter tot ver in deel II dat er enige duidelijkheid komt hierover. In de tussenperiode wordt nauwelijks over Isabelle gesproken. Zij dient wel als inspiratie voor de schilder Pisano. Als zij op een dag vlak langs hem heen komt als zij de kerk uit gaat is hij onder de indruk van haar uitstraling en gebruikt deze voor een nieuwe manier van schilderen die hij toepast in de kapel van Saint Sophia. Deze schilderingen vormen later inspiratie voor Julia Bronson die zich tijdens de oorlog schuilhoudt in Vaison.

Julien fungeert in het hele verhaal als de bindende factor. Hij doet onderzoek naar het manuscript van Manlius en komt zo ook Olivier op het spoor. Hij is degene die vraagtekens zet bij het lot van Olivier in samenhang met Isabelle de Fréjus.

Het is een boeiend boek dat een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen om te lezen vraagt, maar wat dan ook aan het eind zeer de moeite waard blijkt te zijn. Wat interessant is, is dat de thema's die in het boek aan de orde komen, niet tijdgebonden zijn. Zowel Manlius als Julien lopen tegen dezelfde levensvragen, dilemma's en problemen aan, zij het in een ander jasje.

Dinie 

Nog meer over dit boek....: 

schrijver: 

boektitel: 

De droom van Scipio

isbn: 

9789076341163

genre: