Biografieën & Memoires

Na de dood van Boudewijn Büch zijn inmiddels twee biografieën uitgekomen. Bovenstaande uitgave beleeft inmiddels een tweede druk. Het geeft aan hoe mensen geboeid zijn door het mysterie dat om Boudewijn Büch’s leven hing. 

Er is een (geweldige) Franse film met Marie Trintignant, getiteld 'Comme elle respire'. De film gaat over een meisje dat aan mythomanie lijdt en haar hele leven aan elkaar liegt. Ik was destijds zeer verbaasd dat dit bestond. 

Boudewijn Büch deed in feite hetzelfde. In het boek wordt hier de term fabuleren voor gebruikt. Al lezend wat hij zoal beweerde krijg ik sterk de indruk dat hij er zelf in is gaan geloven wat hem allemaal overkwam. Het intense verdriet om de dood van zijn zoontje, de boeken die hij er over schreef en de manier waarop hij zijn leven inrichtte als rouwende vader, maakten diepe indruk. Hoe kon iemand zo iets verzinnen? Toch gebeurde het. 


Het dorp, waar dit boek over gaat is het West-Friese Oostwoud, het geboortedorp van Robert Anker. Het is een autobiografische schets over zijn jeugd in het begin van de jaren vijftig. Hij beschrijft zeer gedetailleerd deze plek uit zijn kinderjaren. Het dorp wordt bijna huis voor huis beschreven, wie waar woonde, bijnamen, beroepen en eventuele kinderen.

Er is geen sprake van een verhaal. Het is een zeer uitgebreide beschrijving, een schets, maar dan wel 247 bladzijden lang.

De eerste twaalf jaar van het leven. Voor Robert Anker duurde dit een eeuwigheid, wel negen levens lang. Pas toen hij naar de middelbare school ging veranderde zijn perspectief, er bleek een wereld te bestaan buiten het dorp.

Dit dorp,met haar inwoners, is dus de hoofdpersoon van dit boek. Er staan veel beschrijvingen in van de ligging van wegen en huizen.


Subscribe to Biografieën & Memoires