Jodendom

Vertaling Joris Vermeulen

De roman "Mijn vader" van Abecassis is een monoloog van een vrouw die terugkijkt op haar relatie met haar vader. De roman start op het moment dat haar vader al 2 jaar dood is. Door het verhaal wat volgt, blijkt dat haar vader op allerlei mogelijk manieren haar leven willens en wetens doch ook weer onbewust heeft beinvloed. Zij is zich daar kort na het overlijden van haar vader nog onbewust van. Zij komt daar pas achter na het overlijden van haar vader nadat zij een brief ontvangt van haar halfbroer Paul, waarvan zij het bestaan nooit heeft vermoedt. Ze heeft zelfs dezelfde naam als de eerste vrouw van haar vader, Helena, de moeder van Paul. Ook daar had ze geen weet van.


Vertaling: Auke Leistra

'En op de Sjabbat zongen de priesters een lied voor de tijd die komen zal, voor de dag die geheel Sjabbat zal zijn en voor de rust van het eeuwig leven'


Voor maart 1999 hadden we onder de noemer 'licht en luchtig' Erica Jong met 'Zaliger nagedachtenis´ op de lijst staan. Met de titel ging het al niet helemaal goed:

>>Er is wel iets grappigs en mysterieus aan de hand. Zowel de Engelse versie als de Nederlandse vertaling was in de bieb aanwezig, maar in de Nederlandse vertaling die heet 'Zaliger nagedachtenis' staat dat het een vertaling is van: 'Of blessed memory.'

Hierop werd verzucht, door iemand die niet echt van plan was zich in Jong te gaan verdiepen:

>>bedankt - Als ik hem ooit lees dan weet ik nu tenminste de juiste titel>>

Verder had Jong nog al te lijden onder Rascha Peper. Bij velen was zij zo goed bevallen dat haar hele oeuvre gelezen moest worden wat ook in de mail van maart nog terug te vinden is.


Er werden heel interessante dingen aangehaald die ik graag allemaal meeneem in de samenvatting. En uiteindelijk werd er nog een prachtige samenvatting van het boek gegeven, wat me heel leuk lijkt om op de site te zetten.

In november 1997 werd ons al duidelijk gemaakt dat "In Babylon" echt een boek voor de winteravond was:

>Zelf las ik In Babylon in de zomer maar het mooist lijkt het me om even te wachten totdat het gaat sneeuwen en dan begin je erin zittend naast de open haard en een leeg weekend voor je.
<<<

En als om de spanning langzaam alvast op te bouwen, kregen we in januari alvast wat achtergronden van de roman te horen, van onze moderator:


Subscribe to Jodendom